Jednání Rozhodovacího orgánu MAS

16.01.2019 09:08

Dne 23. 1. 2019 v 9:00 hod se v kanceláři MAS uskuteční jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory

Program jednání:

-Schválení Zprávy o realizaci Integrované strategie                                                                                                                                                                   -Schválení vybraného projektu k financování v programovém rámci         OP Z                                                                                                                              -Schválení kontrolních listů v rámci 3. kola výzev v programovém rámci IROP