Jednání Výběrové komise

18.12.2018 13:17

Dne 8. 1. 2019 se uskuteční jednání Výběrové komise, na kterém bude hodnocena projektová žádost podaná do výzvy z OPZ Podpora zaměstnanosti III.

Pozvánka