Projekt - Kraj živých vod II. - PRV ČR 2007 - 2013; 15. kolo

21.11.2013 08:45

Na jaře roku 2012 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, opatření IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce "Kraj živých vod II", reg. číslo: 12/015/4210a/341/000004.

V rámci 15. kola obdržela OS MAS Krušné hory západ 1,2 mil. Kč. Žádost byla podána s partnerskými MAS - MAS Náš region, o.s. a MAS 21, o.p.s.
Celková hodnota projektu činní: 4,0 mil. Kč. Dne 21.února 2013 se od 10.30 hod.uskutečnilío výběrové řízení na veřejnou zakázku "Kraj živých vod II.", dne 05.04.2013 byla podepsána Smlouva o dílo s vítěznou firmou PP-servis Plzeň, s.r.o., Plzeň. Dne 08.04.2013, bylo předáno staveniště. Dne 20.9.2013 se uskutečnilo 2. výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky "Kraj živých vod II." Smlouva o dílo bylo podepsána s firmou ACER - Jan Brunclík, Karlovy Vary - Dalovice.

Měkké tzv. doprovodné akce projektu
1/Kynžvartské kyselky – otevření Richardova pramene (01.06.2013)

V rámci společného setkání na území MAS 21, o. p. s. jsme se vydali po naučné stezce " Kynžvartské kyselky" a navštívili jsme prameny Jezevčí, Liščí a Kančí. Exkurzi jsme ukončili u pavilónu Richardova pramene, který byl po obnově znovu slavnostně otevřen. Po se účastníci přesunuli na místní fotbalové hřiště, kde byl kulturní a společenský program: Představení projektů spolupráce " Kraj živých vod"  a "Kraj živých vod II", přednáška s tématikou vody jako zdroj života. Pro děti byly připraveny různé hry. Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěže v malování na téma " Voda očima dětí".

Zápis z akce zde: Zápis_1_6_Kynžvartské_kyselky.pdf

2/Den v kraji živých vod (14.09.2013)

V rámci tohoto dne se vydaly společné pasy pro návštěvníky, kteří během dne dostávali razítka za návštěvu jednotlivých vybraných míst. Ze všech tří MAS byly vypraveny autobusy s návštěvníky, kteří navštívili realizované akce na území všech tří MAS (Údolí Mlýnků, Obnovené prameny Mariánskolázeňska, naučnou stezku KŽV, Křepkovickou kyselku, Otročínskou kyselku,Služetínský a Reitenbergerův pramen) a následně se zúčastnili společného zakončení v Bečovské botanické zahradě. Celý den byl věnován propagaci projektu samotného i poznávání svých i sousedních regionů. Celý program byl doplněn o soutěže pro děti i dospělé a svou roli bude hrál i počet nasbíraných razítek v cestovním pasu.

 

Zápis z akce zde: Zápis_14_9_Den v kraji živých vod.pdf
 

3/ Otevření parčíku pro volný čas u řeky Ohře (21.9.2013)

V rámci společného setkání místních akčních skupin na území MAS Krušné hory západ, došlo k představení celého projektu "Kraj živých vod II.", realizovaných akcí na jednotlivých území MAS. Účastníci byli seznámeni s historií obce a jejího blízkého okolí a byla jim ukázaná zajímavá místa a památky obce. Byla vyhlášená výtvarná soutěž pro děti - všichni byli odměněni.

 

Zápis z akce zde: Zápis_21_9_Parčík pro volný čas u řeky Ohře.pdf ke stažení zde

 

Obrázky z výtvarné soutěže

 

4/Den živých vod v Teplé (28.10.2013)

Den živých vod probíhá tradičně 28.10. již od roku 2006. Každý rok je v tento den představována jedna obec v regionu a jeden nově upravený pramen na jejím území. Tyto prameny jsou upravovány díky spolupráci MAS Náš region, obce a místních dobrovolníků, spolků a různých sdružení. Tento den slouží také k jejich prezentaci. Celý den je koncipován jako malý turistický výlet s cílem u pramene, kde je připraven kulturní program, svěcení pramene a následně v místním společenském zařízení probíhají prezentace, vědomostní kvíz a pochopitelně také občerstvení návštěvníků.

Zápis z akce zde: Zápis_28_10_Den živých vod.pdf