MAS rozšířilo území působnosti o Doupovské Hradiště

12.02.2020 12:22

MAS Krušné hory rozšířila svou působnost o další území.

MAS usiluje od roku 2019  rozšířit své území působnosti o katastrální území obce Doupovské Hradiště. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR již tuto skutečnost v rámci změny Strategie komunitně vedeného místnízho rozvoje včera schválilo. V tuto chvíli již nic nebrání subjektům, občanům a iniciativám žádat MAS o dotaci. MAS připravuje vyhlásit 24.2.2020 výzvy k předkládání žádostí o dotaci na projekty dle programu IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). Jedná se o výzvy na bezpečnost dopravy, cyklostezky, infrastruktura základních škol, sociální podnikání, sociální infrastruktura. Jsme rádi, že obec Doupovské Hradiště má možnost žádat o dotace naší MAS.