Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

15.11.2017 20:02

Dnes byl schválen zastupci aktérů vzdělávání rozvojový dokument pro vzdělávání  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území RP Ostrov 2017 - 2023.

Tento dokument shrnuje plánované činnosti škol, školských zařízení a subjektů vzdělávání v území Ostrovska do konce roku 2023.