Nadace VIA - Program Rychlé granty

27.12.2016 11:29

Nadace VIA vyhlásila Rychlé granty

Nadace Via se věnuje dvěma hlavním tématům – umění žít spolu a umění darovat. Za nimi se skrývají odbornější pojmy – tzv. rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie. Podporuje tedy aktivní lidi, kteří se v Česku společně starají o své okolí a snaží se o to, aby se filantropie stala běžnou součástí života v Česku. Nabízí a poskytují v těchto oblastech granty a další formy podpory: semináře a workshopy a konzultace odborníků.

V rámci podpory komunitního života vyhlásila nadace tzv. Rychlý grant. O ten lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

Komu je grant určen

Odvážným občanům a občankám, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva.

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace a neformální skupiny alespoň tří osob.

Na co lze grant použít

• Plánování a organizaci informačních kampaní aktuálním kauzám
• Odborné posudky, poradenství a konzultace
• Petiční akce a místní referenda
• Právní služby a náklady spojené se soudními spory a další

• Plánování a organizaci informačních kampaní
aktuálním kauzám
• Odborné posudky, poradenství a konzultace
• Petiční akce a místní referenda
• Právní služby a náklady spojené se soudními spory a další

Výše podpory

• maximálně 30 000 Kč na jeden projekt
• minimálně 850 000 Kč na rok 2017
• nefinanční podporu ve formě vzdělávání, sdílení zkušeností a odborných konzultací

Veškeré informace naleznete zde.

V případě zájmu Vám rádi pomůžeme s přípravou a podáním žádosti.