NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

25.11.2022 09:36

Asistenční pomoc žadatelům celým průběhem od podání žádosti o dotaci až po doložení realizace úsporného opatření pro nízkopříjmové domácnosti zajišťuje MAS Krušné hory, o. p. s., s kanceláří v DK Ostrov, Mírové náměstí 733, v Ostrově.   

Kontaktní osobou v rámci celého poradenství je manažer

Daniel Benda,   +420 608 734 854,  benda@mas-krusnehory.cz

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

souhrnné info  zde

pokyny pro žadatele  zde 

manuál zřízení a aktivace účtu Identita občana a přihlášení  zde

odborný posudek(žádost) o dotaci  zde

novazelenausporam.cz/nzu-light/