Projekt - Obnova obcí v pohraničí - PRV ČR 2007 - 2013; 7.kolo

13.08.2013 08:58

V červnu roku 2009 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce

"Obnova obcí v pohraničí“,  reg. číslo: 09/007/4210a/341/000010.


V rámci 7. kola obdržela MAS KHZ 1,2 mil. Kč. Žádost byla podána v rámci partnerství MAS Karlovarského kraje (MAS Náš region, o.s. a MAS Vladař, o.p.s.). Celková hodnota projektu činila 5 mil Kč. Realizace projektu byla dokončena v polovině září roku 2010, kdy zhotovitelem byla Zahradní a parková společnost s.r.o., Mariánské Lázně.