Obsazení pracovních pozic - manažerů pro rozvoj vzdělávání v území ORP Ostrov

06.09.2016 14:30

Hledáme uchazeče na pozici

Manažer povinných, doporučených, volitelných a průřezových témat ve vzdělávání dětí do 15 let

MAS Krušné hory, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozice manažerů povinných, doporučených, volitelných a průřezových témat v oblasti předškolního a základního vzdělávání, kteří budou svou činnost vykonávat v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018.

Hledáme manažery (zpracovatele témat) pro oblasti:

Povinné téma: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Doporučené téma: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Průřezová a volitelná témata:       Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

                                                        Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Požadavky pro tuto pozici:

-          vysokoškolské vzdělání (min Bc.)

-          praxe v oblasti vzdělávání nebo školství min. 5 let

-          účast na pořádaných pracovních schůzkách v rámci projektu

-          flexibilitu, zodpovědnost a samostatnost

-          práce na PC na uživatelské úrovni (internet, MS Office – Word a Excel na dobré úrovni)

-          výkon práce na vlastním PC mimo kancelář zaměstnavatele

-          způsobilost k právním úkonům

-          trestní bezúhonnost

-          zdravotní způsobilost

Nabízíme:

-          dohoda o provedení práce

-          nástup možný ihned, předpokládaný konec pracovního poměru 30.6. 2017

-          platové ohodnocení 240 Kč/hod., max. 300 hod. za období trvání pracovního poměru

-          možnost výkonu práce mimo kancelář zaměstnavatele

Výhodou:

-          zkušenosti z oblasti zpracovávaného tématu či práce na pozici projektového manažera

-          praktická zkušenost v oblasti definování a plánování investičních akcí ve vzdělávání a tvorbou plánů, koncepcí a strategických a rozvojových dokumentů školy

-          znalost aktuálních problémů ve vzdělávání v ORP Ostrov

Náplň práce:

-          zpracovávání podkladů na dané téma

-          koordinace pracovní skupiny na zvolené téma

-          formulace výstupů z jednání pracovních skupin

-          komunikace s partnery projektu, koordinace práce související s realizací a přípravou všech svěřených aktivit

 

Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete výše uvedené podmínky, pošlete strukturovaný životopis společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení na tuto pozici ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na adresu reditel@mas-krusnehory.cz.

 

Bližší informace podá Ing. Zuzana Žitná, projektový manažer na tel. 774 724 456, email: zitna@mas-krusnehory.cz.

 

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s ucházením se na tyto pracovní pozice

V Ostrově dne 6. 9. 2016