Operační program Zaměstnanost v nové Strategii CLLD 2021 - 2027

22.10.2020 10:12

V současné době probíhá příprava nové Strategie CLLD 2021 - 2027. Zda budou její součástí opět, pro nás úspěšná, programová opatření v rámci OPZ, nezáleží pouze na chuti naší MAS, ale především na zájmu potenciálních žadatelů v území.

Z tohoto důvodu žádáme nejen partnery a již spolupracující subjekty, ale i další případné žadatele k vyádření zájmu o zařazení OPZ do nové Strategie. Díky tomu bude možné prostřednictvím MAS žádat o dotační prostředky pro své projektové záměry.

Informace zde