OPTP - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.

29.08.2014 12:35

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
V rámci projektu OPTP (reg. číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00334) byla zpracována pracovní verze stategie pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Tuto pracovní verzi strategie je možné připomínkovat nejpozději do 30.9.2014 na e-mail: mas_khz@volny.cz .

Operační program Technická pomocMinisterstvo pro místní rozvoj

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013. Česká republika využívá v plné míře pomoci poskytované fondy EU v rámci politiky soudržnosti, zajišťuje účinné centrální řízení a koordinaci operačních programů České republiky na období 2007-2013, včetně dodržování zásad řádného finančního řízení. K zajištění centrálního řízení a koordinaci významnou měrou přispívá jeden z těchto operačních programů a tím je Operační program Technická pomoc (OPTP), který je koncipován jako vícecílový program, zaměřený na podporu v rámci cíle Konvergence a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je nástrojem umožňujícím zajistit řízení a koordinaci NSRR včetně řešení horizontálních témat.

Cílem OPTP je především posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni České republiky a tím přispět k zajištění naplnění cílů stanovených v rámci NSRR v období 2007-2013 a dále zvýšit celkovou úroveň řízení a monitorování implementace fondů EU při respektování zásad řádného finančního řízení, posílit administrativní a absorpční kapacitu a zajistit dostatečnou informovanost laické i odborné veřejnosti o realizaci pomoci z EU.