Projekt - Oživení obcí v pohraničí - PRV ČR 2007 - 2013; 8 kolo

02.10.2013 00:00

V listopadu roku 2009 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce „Oživení obcí v pohraničí" reg. číslo: 09/008/4210a/341/000047.

 

V rámci 8. kola obdržela MAS KHZ 2,6 mil. Kč. Žádost byly podána s partnerskými MAS (MAS Náš region, o.s., MAS Vladař, o.p.s.).

Celková hodnota projektu  činila 5 mil. Kč. Realizace projektu byla dokončena v druhé polovině října roku 2010, kdy zhotovitelem byla EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary.