Parnetři k projektu - ROP Ostrov, revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní - partnerství v projektu

13.10.2014 08:51

 

Předmětem projektu je zlepšení stavu veřejného prostoru v území tzv. 12. městské etapy, tedy části města vymezené ulicemi Horská, U Nemocnice, Borecká a Hlavní. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy a doplnění komunikací, chodníků, zbudováno bude nové dětské minihřiště s herními prvky a mobiliářem v Horské ulici, dále pak výstavba parkoviště osobních automobilů, revitalizace městské zeleně, výměna veřejného osvětlení a úprava stávajícího odvodnění.

V současné době již probíhá realizace tohoto projektu a dokončen by měl být na podzim letošního roku. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady pohybují kolem 6,7 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP. 

·         Tisková zpráve ze dne 7.10.2014 ke stažení zde

·         Tisková zpráva ke stažení zde