Partneři k projektu ROP Ostrov, Skatepark - lochy pro volnočasové aktivity - partnerství v projektu

09.06.2014 08:54

Právě budovaný skatepark je, po dlouhém hledání vhodného umístění, situován v lokalitě za klášterem, vedle areálu bývalých kasáren. Skatepark o rozloze 1050 m2 bude využíván pro skateboarding a BMX kola, případně in-line bruslaře a koloběžky. Plocha pro umístění překážek bude oplocena a vybavena běžným mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši, severní a východní okraj plochy bude ohraničen prefabrikovanou protihlukovou stěnou, vnější okraj o výměře 1105 m2 bude terénně upraven – rekultivován a zatravněn.

V současné době již probíhá dokončování skateparku a dokončen by měl být již v červnu letošního roku. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady pohybují kolem 3,7 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP. 

·         Tisková zpráva ke stažení zde