Partneři k projektu ROP Revitalizace lokality "Kopec", Ostrov - partnerství v projektu

09.06.2014 08:52

V rámci projektu na místě neudržované zeleně vznikne všem dostupný městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Projektová dokumentace navrhuje na území o velikosti cca 9,1 ha komplexní řešení, zahrnující pěstební opatření na stávajících porostech a nové výsadby stromů a keřů, výstavbu páteřní cestní sítě s odpočinkovými zákoutími, dětským hřištěm s hracími prvky, venkovním fitness a venkovními stoly na stolní tenis. Pro zajištění pocitu bezpečí bude lokalita osvětlena novým veřejným osvětlením  a vybavena městským mobiliářem. Hlavní páteřní komunikace ve směru východ - západ bude využívána i pro in-line bruslení a cyklisty.

 

V květnu 2014 dodavatelské firmy zahájily  realizaci projektu. Předpokládaný termín dokončení prací je v říjnu 2015. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady pohybují kolem 14 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP. 

·         Tisková zpráva ke stažení zde