Plánované cíle a návrh činnosti manažera pro MAS Krušné hory, o.p.s. na rok 2015

21.04.2015 14:17

Plánované cíle činnosti manažerů MAS pro rok 2015

Získáním dotace na činnost manažerů z POV Dt. 4 pro MAS Krušné hory, o.p.s. bude naplněna podpora rozvoje venkova, příprava projektových záměrů obcí a partnerů MAS k realizaci dotačních titulů POV, Mze ČR, CP SZIF Praha, MMR ČR a mezinárodních projekt např. Ziel3/Cíl3 nebo nadací a nadačních fondů VIA apod. Projekty budou sloužit nejen pro partnery MAS, ale také i obcím, potažmo rozvoji venkovskému regionu.

Manažeři se dále budou zabývat tvorbou a realizací komunitně vedené strategie SCLLD pro území MAS Krušné hory, o.p.s., která bude stěžejní náplní roku 2015.

Manažeři se v následujícím roce budou zúčastňovat seminářů a metodických školení, které bude pořádat Karlovarský kraj – odbor regionálního rozvoje, Mze ČR – CP SZIF Praha apod.

Hlavním a stěžejním cílem manažerů MAS Krušné hory, o.p.s. je požádat o dotaci v rámci PRV ČR 2007 – 2013 projekty národní spolupráce, opatření IV.2.1. Realizace projektů národní spolupráce a následná realizace projektů z roku 2014.

 

Připravované záměry a projekty na rok 2015

·         „Zachovejme památky dalším generacím“, r.č.: 12/017/4210a/341/000071 – projekt v realizaci (květen 2015)

·         Ziel3/Cíl3 Sazko, Bavorsko – projekty mezinárodní spolupráce, propagační materiály, vzdělávání

·         „Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje“ - PRV ČR 2007 – 2013, opatření IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce – téma C: Uplatňování principu LEADER, spolupráce s MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS 21, o.p.s., MAS Český Les, o.s. a MAS Zlatá cesta, o.p.s.

·         „Stáže ve firmách“ – vzdělávání praxí 2, r.č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 – Stáž mi vrátila sebedůvěru, že i s malým dítětem můžu pracovat (MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

·         „Podporava vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ na téma: Klíčové oblasti pro rozvoj základního školství ORP Ostrov – tvorba karet potřeb a opatření základních škol (MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

·         Komunitně vedená strategie MAS Krušné hory, o.p.s. – stěžejní priorita MAS

·         Realizace projektů dle zásobníku projektů partnerů MAS a obcí dle vyhlášených výzev

Plán práce manažer/činnost manažera

Činnost manažera je především zaměřena na realizaci SLLD a následně i plánu strategického rozvoje MAS, který je zastoupen obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli či zemědělci.

Mezi hlavní náplň manažera patří:

·         Komunitní plánování

·         Workshopy propagačních materiálů

·         Individuální poradenství

·         Pořádat řízená jednání se zastupiteli obcí/měst/partnery

·         Provádět dotazníková šetření

·         Navázat na Strategii MAS Krušné hory a její cíle

·         Aktualizovat projektové záměry obcí/měst/partnerů

 

Hlavní aktivity manažera

Komunitní plánování
Workshopy propagačních materiálů
Oslovení nových partnerů MAS Krušné hory, o.p.s.
Řízená jednání se všemi partnery MAS
Aktualizace webových stránek www.mas-krusnehory.cz
Přípravné práce pro tvorbu SCLLD, získávání a sběr podkladů
Příprava podkladů pro vedení účetnictví, administrativní práce, korespondence, denní agenda apod.