Podpora česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže - Rozjeď to s Tandemem!

15.04.2015 09:09

Rádi bychom Vás informovali o programu na podporu česko-německých a nově také česko-rakouských setkání mládeže. Věříme, že by program mohl přispět k přeshraničním aktivitám našich členských obcí a měst.
Program je určen pro subjekty pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let – například spolky, neziskové organizace, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby nebo sdružení rodičů a přátel školy. Žadatelem mohou být také obce.
Maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt.
Žádosti mohou být podávány kdykoliv po celý rok.

Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznou žadatelé na www.tandem-org.cz/rtt.

Pro podrobnější informace Vám přikládáme informační leták, ke stažení zde.