Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s

21.04.2015 14:05

Zkrácený název projektu:

Podpora SCLLD

 

Plánováné zahájení projektu:

01.09.2013

Plánované ukončení projektu:

31.08.2014

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:

280.000,- Kč

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014 - 2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitnímu rozvoji a pozitivní změně.