Příměstské tábory léto 2021

06.09.2021 11:32
Mas Krušné hory, o. p. s i v letošním roce uspořádala po celou dobu letních prázdnin příměstské tábory pro děti z Ostrova a okolí a nově také v Nové Roli. Základnou táborů byl jako v loňském roce areál Nemocnice Ostrov a DDM v Nové Roli.

Táborů se zúčastnilo cca 116 dětí, některé opakovaně a zájem rodičů i dětí o tuto formu táborů nás velmi těší.

Program jednotlivých turnusů byl bohatý na zážitky a troufáme si, dle ohlasů, říci, že si děti společný čas užily.

Navštívily koupaliště, knihovnu, lanové centrum, zajezdily si na motokárách, zjistily, co je canisterapie, setkaly se s hasiči i policisty, prošly se mezi motýly, vyzkoušely si orientační běh, zajezdily na konících, hledaly poklad, prošly si muzikoterapií a výtvarnou dílničkou, zařádily si v zábavním centru, navštívily zámek a botanickou zahradu, zpotily se v laser gamu a setkaly se s vědou v Techmánii, zazávodily si na koloběžkách a udělaly si cyklovýlet, poznávaly přírodu a opékaly buřty. Učily se spolu vycházet a pomáhat si a určitě vznikla nová kamarádství.

Pravda, začátek každého turnusu provázelo testování na Covid - 19, což se neřadí úplně k nejpříjemnějším dětským aktivitám, ale nutno říci, že všechny děti to zvládly a mohly si tak užívat.

Velké poděkování patří všem vedoucím jednotlivých turnusů, a to jmenovitě Lence Rehákové, Kateřině Zrnové, Veronice Šmejkalové, Adéle Kučové, Zdence Schösserové, Jolaně Nečové, Martině Kašparové, Šárce Bystroňové, Marcele Růžičkové, Mileně Tiché a Kristýně Tiché. Jsou skvělé. Také děkujeme Zdence Antonyové za koordinaci a celkovou přípravu všech turnusů.

Realizace tábora proběhla v rámci dotace z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750, ve spolupráci s organizací Nemos Plus, s. r. o. a Náhradním rodinám, o. p. s.

Příměstské tábory budou připravovány i příští rok po dobu jarních a letních prázdnin. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mas-krusnehory.cz

                         

 

Fotogalerie: Příměstské tábory léto 2021