Připomínkování pracovní verze SCLLD

10.09.2014 14:32

Setkání starostů k problematice MAS Krušné hory, o.p.s. a zjišťování absorpční kapacity území - 9.10.2014