Proběhl seminář na téma strategického vzdělávání

22.03.2017 13:03

V pondělí 20. 3. 2017 proběhla 1. část semináře na téma "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů pro oblast vzdělávání". Školitelkou byla Mgr. Silvie Pýchová ze společnosti EDUin, o.p.s., které seznámila účastníky s procesy strategického plánování v oblasti vzdělávání na lokální úrovni. Představila zkušenosti z projektu Města vzdělávání a také z realizace místních akčních plánů ve dvou ORP.

Druhá část semináře proběhne 10. 4. 2017 od 13,30 v zasedací místnosti ve věži, MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.