Proběhla ukázková hodina využití interaktivní tabule v MŠ Masarykova Ostrov

21.11.2016 11:44

Dne 16. 11. 2016 se uskutečnila ukázková hodina využití interaktivní tabule v mateřské škole. Děti a paní učitelky předvedly přítomným výukové programy a hry, které lze na interaktivní tabuli využít, také sdílely své zkušenosti a názory na interaktivní tabuli. Děkujeme paní ředitelce Dienesové, učitelkám a dětem z MŠ Masarykova za předvedení tabule a ukázku jejího využití v praxi. Ukázkové hodiny se zúčastnili rodiče, ředitelky z jiných MŠ a také děti.

Fotky z akce