Proběhlo druhé setkání PS Prevence školního neúspěchu

17.02.2017 13:20

Dne 13. 2. 2017 od 13, 30 proběhlo druhé setkání Pracovní skupiny prevence školního neúspěchu pod vedením Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. V první části byli specifikovány problémové oblasti školství: záškoláctví, šikana, "asistované" záškoláctví, kyberšikana, syndrom CAN, které se budou dále rozpracovávat do jednotné metodiky pro všechny školy v ORP. Více z jednání se dozvíte v zápisu zde.