Posílení kapacit CLLD pro MAS Krušné hory na období 2017-2018

27.01.2017 13:19

 

Za účelem provádění SCLLD MAS Krušné hory na období 2014 - 2020 je realizován projekt "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s." 

registrační číslo 

projekt je spolufinancován Evropskou unií