Průběh standardizace MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 16:16

MAS Krušné hory, o.p.s. podala dne 7.4.2015 žádost o tzv. Standardizaci. Standardizaci provádí MZe ČR a je nezbytným předpokladem pro další činnost MAS, zejména pak čerpání dotačních prostředků na realizaci Strategie. Bohužel ani po uplynutí stanovených lhůt neobdržela MAS Krušné hory o.p.s. ze strany MZe ČR žádnou reakci, ani tzv. chybník, kde je specifikováno, které doklady a údaje musí MAS doplnit či upřesnit. Stále je tedy žádost MAS o Standardizaci v hodnocení na MZe.