Rozpis pracovních skupin do konce února 2017

17.02.2017 13:55

Pracovní skupiny

Termín

Místo konání

PS 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita

21. 2. 2017, od 14 hodin

Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov

PS 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

27. 2. 2017, od 15 hodin

Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov

PS 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

 

PS 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

21. 2. 2017, od 13,30

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765

PS 5 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

23. 2. 2017, od 14,30

Kabinet 378, Střední průmyslová škola Ostrov

PS 6 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

20. 2. 2017, od 15,30

ZŠ Merklín

Pracovní skupina prevence školního neúspěchu

20. 2. 2017, od 14

Zasedací místnost rady města, MěÚ Ostrov