Rozvoj venkova u regionu Krušné hory západ-osvojování schopností-PRV ČR 2007- 2013-18.kolo

04.08.2014 10:25

V únoru 2013 v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, podala MAS Krušné hory, o.p.s. projekt: "Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ - osvojování schopností", reg. číslo: 13/018/34100/341/000006, v celkové výši 400 tis. kč.
Projekt je zaměřen na získání metody LEADER. V červnu 2013 byla podepsána Dohoda s RO SZIF Ústí nad Labem. V rámci projektu se uskutečnily 2 workshopy propgačních materiálů a 5 komunitních plánování v regionu Krušné hory - západ.

 

Pracovní verze strategie v rámci PRV ČR 2007 - 2013, III.4.1 Získávání dovedností animace a provádění, Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ - osvojování schopností, r.č.: 13/018/34100/341/000006

Tréninková výzva

Informační a propagační akce pro širokou veřejnost

Měkká akce formou dětského dne - propagace a informace o MAS Krušné hory, o.p.s.

 

Výstupem tréninkové výzvy byla měkká akce v podobě informační a propagační akce pro širokou veřejnost formou dětského dne. Dětský den se uskutečnil 1.6.2014, v prostorách městského domu dětí a mládeže v Ostrově od 14.00 hod., realizováné v rámci projektu "Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ - osvojování schopností", r.č. 13/018/34100/341/000006, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

V rámci tréninkové výzvy proběhlo výběrové řízení na komplexní  zajištění Dětského dne . Byli osloveni 3 uchazeční: Luckyart, s.r.o., Radošov, Občanské sdružení Bludiště, Karlovy Vary a Městský dům dětí a mládeže Ostrov, p.o.. S Městským domem dětí a mládeže byla uzavřená smlouva o dílo v celkové výši 98 870,- Kč.

V rámci tréninkové výzvy proběhlo výběrové řízení na komplexní  zajištění propagace a propagačních materiálů. Byli osloveni 3 uchazeční: Luckyart, s.r.o., Radošov, Reklama centrum, spol. s.r.o., Praha, MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o., Praha, . Firma Luckyart, s.r.o. vyhrála výběrové řízení a celou zakázku zpracovala ve výši 50 820,- Kč.

Podle statistik se v prostorách MDDM OStrov, kde se celá akce uskutečnila vystřídalo přes 650 dětí v různých věkových kategorií. Doprovodný program byl velice bohatý. Děti mohly vyzkoušet různé atrakce :), např:

  • horolezeckou stěnu,
  • rodeo bizon,
  • skákací hrady,
  • akrobacii na skákacích botech,
  • malování na obličej.

Děti mohly shledénou divadelní představení - "Dětský kabaret" v podání hudebního divadla Hnedle Vedle, V.I.P. hostem byla Petra Černocká s programem pro děti "SAXANA DĚTEM". V prostoru se pohybovali pohádkoví maskoti "Mickey a Minnie".

Celá akce se vydařila a těšíme se na další společné akce a spolupráci s MDDM Ostrov.

Fotografie z celé akce jsou k dispozici:
MDDM Ostrov - zde
MAS Krušné hory, o.p.s. - zde

Workshopy propagačních materiálů

1/ Workshop propagčních materiálů v Ostrově - 23.8.2013

Zápis z workshopu: Workshop_Ostrov.pdf ke stažení zde
Fotografie z workshopu: Ostrov_foto.pdf ke stažení zde

 

2/ Workshop propagčních materiálů v Nové Roli - 21. 9.2013

Zápis z workshopu: Workshop_Nová_Role.pdf ke stažení zde
Fotografie z workshopu: N_Role_foto.pdf ke stažení zde

Komunitní plánování v obcích - "Znáš svou obec, kde bydlíš?"

1/ Komunitní plánování v Hroznětíně - 11.9.2013

Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

 

 
2/ Komunitní plánování v Nové Roli - 24.9.2013
Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

3/ Komunitní plánování ve Velichově - 02.10.2013
Zápis z komunitního plánování zde
Fofografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

4/ Komunitní plánování ve Smolné Peci - 08.10.2013
Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

5/ Komunitní plánování v Perninku - 15.10.2013
Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

6/ Komunitní plánování v Otovicích - 17.4.2014
Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde

7/ Komunitní plánování v Krásném Lese - 22.5.2014
Zápis z komunitního plánování zde
Fotografie z komunitního plánování zde
Prezentace komunitního plánování zde