Schválená Koncepční část SCLLD 2021 - 2027

10.06.2021 22:22

Schválenou verzi Koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2021 - 2027 najdete zde