Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV

31.05.2018 11:35

Dne 6. 6. 2018 se na Městském úřadě Ostrov, v zasedací místnosti Rady města, uskuteční Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV. Obsahem semináře jsou informace o dalším postupu pro žadatele, kteří byly doporučeni k podpoře z PRV. Více informací o programu naleznete v přiložené pozvánce.