Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.pro období 2014 - 2020 (SCLLD) byla schválena řídícími orgány OPZ, IROP a PRV

13.02.2017 07:42

Po letech usilovné a mnohdy mravenčí práce a po několika výzvách k doplnění ze strany řídících orgánů OPZ, IROP a PRV, prošla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD) úspěšně věcným hodnocením a byla tak schválena její finální verze.

MAS Krušné hory, o.p.s. se bude moci na základě této strategie zásadním způsobem podílet na rozvoji regionu a to zejména díky možnosti vypisování výzev na dotace.