Strategie rozvoje MAS na období 2021+ k připomínkování

27.05.2021 22:19

Na stránce 

https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-clld-2021/projednani-sclld21/

 jsme pro vás k připomínkování zveřejnili návrh Strategie koomunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, na období 2021 - 2027.