Dotazník MAS pro další nastavení Strategie MAS

16.02.2018 10:38

MAS v současné době stojí před zásadní otázkou, zda změnit nastavení Strategie pro období let 2014 až 2020 ve smyslu rozložení finančních prostředků pro jednotlivá opatření a programové rámce, potažmo další plánované dotační výzvy, které MAS Krušné hory bude vyhlašovat.

Již máme za sebou 2 kola vyhlašování výzev. O některé druhy dotací není z vaší strany zájem a některé jsou již téměř vyčerpány.
Proto vás jako potencionální žadatele velmi prosíme o vyplnění dotazníku, abychom znali váš aktuální zájem o jednotlivé dotační výzvy a mohli je do budoucna lépe nastavit. Vaše reakce je pro nás velmi důležitá.

Zmíněnou změnu Strategie a rozložení finančních prostředků, bychom chtěli provést během měsíce března a proto prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do konce února 2018.

Dotazník k vyplnění ZDE