SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje venkova

12.10.2016 09:49

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 11. října 2016 přijímá žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014-2020. Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na své projekty v rámci devíti operací.

Oproti prvnímu kolu příjmu žádostí je třetí kolo rozšířeno o další podpory v rámci opatření Spolupráce. Největší objem finančních prostředků v podzimním kole směřuje na investice do zemědělských podniků.

Přehled operací včetně alokovaných částek:

Operace

Alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

19 900

 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře, kde lze vygenerovat předvyplněnou žádost o dotaci a následně sledovat průběh její administrace. Pro 3. kolo se mění některé podmínky. Obecně pro všechny operace platí, že v případě doložení povolení stavebního úřadu musí být jeho platnost již ke dni podání žádosti o dotaci. Úplné znění Pravidel pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici zde.

Na Portálu farmáře jsoiu zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.