Ukončení výzvy OPZ

03.12.2018 11:22

Dne 30. 11. 2018 byla ukončena výzva č. 708/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III. Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.