Vybrané projekty u 12., 13., 14. a 15. výzvy MAS program. rámce IROP

11.07.2019 15:17

V návaznosti na jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory zveřejňujeme Seznamy vybraných žádostí o podporu ve 12., 13., 14. a 15. výzvě MAS v programovém rámci IROP (zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/projekty-vybrane-k-podpore/seznam-irop/ nebo u jednotlivých výzev zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/