Vydařená akce Čištění řeky Ohře 2018

17.04.2018 08:19

MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin zapojila do akce Čištění řeky Ohře 2018, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků a ostatního nepořádku. Akce se uskutečnila v sobotu 7. dubna 2018. Na našem úseku od Karlových Varů do Stráže nad Ohří se do ní zapojilo 294 dobrovolníků.

Úsek od Karlových Varů do Stráže nad Ohří (32,8 km) byl rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojily všechny obce podél řeky.

Počet zapojených dobrovolníků:

Karlovy Vary - 88 dobrovolníků (z toho 61 po vodě)

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace  - 40 dobrovolníků

Sadov - 21 dobrovolníků

Kyselka - 34 dobrovolníků

Velichov - 60 dobrovolníků

Vojkovice - 21 dobrovolníků

Stráž nad Ohří - 30 dobrovolníků.

Povodí Ohře, s. p. odvezl na skládku 3 tuny odpadu a 0,5 tun pneumatik, Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. celkem 3,5 tuny odpadu.

Především bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do akce. Velké poděkování patří půjčovně lodí Rafting Ohře a starostům obcí Sadov, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří, že se aktivně zapojili do organizace úklidu na svém území. Finanční příspěvek poskytl Krajský úřad Karlovarského kraje, města Ostrov, Jáchymov, Nejdek a obce Nové Hamry, Otovice a Hájek. O pitný režim se postaraly Karlovarské minerální vody, a.s., ochranné prostředky, pytle na odpad, kontejnery a svoz a likvidaci nashromážděného odpadu na svém území zajistil Magistrát města Karlovy Vary. Zbytek našeho úseku zabezpečilo Povodí Ohře, s. p.

Akce se konala v rámci celorepublikové iniciativy – Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Doufáme, že příští rok se akce vydaří minimálně stejně úspěšně jako letos.