Vyhlášena 19. výzva MAS IROP pro oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

13.10.2021 09:53
Dnes byla vyhlášena 19. výzva MAS - IROP - Doprava VI. Žádosti o dotaci lze podávat do 1.12.2021. Více informací zde (nebo v sekci SCLLD 2014 - 2020/Výzvy).