Vyhlášení výzvy z IROP na rozvoj sociální infrastruktury, rozvoj komunitních center a sociální bydlení

14.06.2017 16:39

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 15.6. svojí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP na rozvoj sociální infrastruktury, rozvoj komunitních center a sociální bydlení.

Více zde.