Výstupy dotazníkového šetření ČŠI

22.04.2020 11:21

Česká školní inspekce zrealizovala na přelomu března a dubna 2020 dotazníkové šetření na školách týkající se zjištění současného stavu ve školách,  způsoby výuky a její náročnosti. Výstupy z dotazníkového šetření ČŠI naleznete zde