Projekt - Zachovejme památky dalším generacím - PRV ČR 2007 - 2013; 17. kolo

16.01.2014 08:42

Na podzim roku 2012 byla podána projektová žádost k projektu "Zachovejme památky dalším generacím", reg. číslo: 12/017/4210a/341/000071.
Projekt byl podám v rámci Spolupráce s partnerskou MAS - MAS Vladař, o.p.s.. V současné době je projekt po administrativní kontrole. V úterý 14. května 2013 byla podepsána Dohoda se SZIF v Ústí nad Labem. Opravu fasády Kostela Všech svatých  v Jáchymově realizovala firma KV Realinvest, s.r.o., Karlovy Vary. Opravu hrobky Dr. Josefa Löschnera v obci Velichov realizoval p. František Kozohorský. Opavu zdi a střechy márnice na hřbitově na Božím Daru realizovala firma Credostav, s.r.o., a opravu Seitnerovy kaple realizovala firma KV realinvest, s.r.o., opravu kapličky v Maroltově realizovala firma Terrigena Art, s.r.o. .

 

Společným výstupem projektu je "Řezbářské a krajkářské sympózium", které se uskutečnilo v srpnu 2013. V rámci projektu s uskuteční putovní výstava, která bude v jednotlivých obcích Sdružení MAS Krušné hory.