Žádost na podporu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

09.03.2016 10:15

Ke dni 9. 3. 2016 byla Ministerstvu pro místní rozvoj podána projektová žádost o dotaci na podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

V minulých měsících jsme Vás průběžně informovali o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro plánovací období 2014 – 2020. Na základě schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (dále též „SCLLD“) bude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat podporu pro realizaci projektů žadatelů (příjemců) v rámci Integrovaného operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství). V průběhu jejího zpracování od roku 2013 byli osloveni starostové a ostatní aktéři na poli místního rozvoje s žádostí o spolupráci při jejím vzniku, proběhla celá řada informativních setkání, workshopů a pracovních schůzek.

Zprávu připravila: Alena Semotamová, manažerka MAS Krušné hory, o.p.s.