Zápis z jednání k projektu MAP, které se konalo 20.10.2015 od 13 hodin, na adrese „Vejškovka“, sál 1. patro, Klínovecká 1407, Ostrov

04.11.2015 16:13

Zápis - jednání k MAP 20.10.2015.doc (142336)