Změna č. 10 Strategie MAS - programového rámce IROP

11.03.2021 22:29

Dne 3.3.2021 ŘO schválil změnu č. 10 strategie MAS - změnu programového rámce IROP, včetně finančního plánu a monitorovacích indikátorů. Změna spočívá v přesunu finančních prostředků mezi opatřeními - nečerpané fin. prostředky z opatření Sociální infrastruktura a Sociální podnikání byly přesunuty na opatření Doprava. Změna strategie je k nahlédnutí/ stažení zde