Zveřejněné Kontrolní listy pro 16. a 17. výzvu MAS v programovém rámci IROP

25.05.2020 13:26

Oznamujeme, že na stránce 16. a 17. výzvy MAS IROP byly zveřejněny Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijateknosti a pro věcné hodnocení projektů. Kontrolní listy schválil Rozhodovací orgán MAS 22.5.2020.