Dokumenty MAS

Jednací řád orgánů MAS Krušné hory, o.p.s.
  • Jednací řád Pléna MAS Krušné hory, o.p.s., schválený Plénem dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
  • Jednací řád Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., schválený RO dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
  • Jednací řád Kontrolního orgánu MAS ze dne 8.10.2015,ke stažení zde
  • Jednací řád Výběrové komise MAS ze dne 8.10.2015, ke stažení zde
Směrnice schválené 7. 12. 2017

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami - ke stažení zde - Směrnice 02, Příloha č. 1 (Etický kodex), Příloha č. 2 (Hodnotící kritéria IROP), Příloha č. 3  (Hodnotící kritéria OPZ), Příloha č. 4 (Preferenční kritéria PRV)

Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde

Směrnice schválené 6. 4. 2017

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami - ke stažení zde - Směrnice 02Příloha č. 1 (Etický kodex), Příloha č. 2 (Hodnotící kritéria IROP), Příloha č. 3 (Hodnotící kritéria OPZ), Příloha č. 4 (Preferenční kritéria PRV)

Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde