Dokumenty MAS

Jednací řády orgánů MAS Krušné hory, o.p.s.
  • Jednací řád Pléna MAS Krušné hory, o.p.s., schválený Plénem dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
  • Jednací řád Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., schválený RO dne 8. 10. 2015, ke stažení zde                                                                                                        Aktualizace Jednacího řádu Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o. p. s. schválený RO dne 4. 9. 2018 ke stažení zde      
  • Jednací řád Kontrolního orgánu MAS ze dne 8.10.2015,ke stažení zde
  • Jednací řád Výběrové komise MAS ze dne 8.10.2015, ke stažení zde
  • jednací řád Vyběrové komise MAS ze dne 28.6.2017 ke stažení zde

Směrnice

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami (Příloha č. 1 - Etický kodex, Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria IROP, Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria OPZ, Příloha č. 4 - Preferenční kritéria PRV)

aktualizace 14. 9. 2018 

aktualizace 23. 8. 2018

aktualizace 12. 4. 2018

aktualizace 7. 12.2017

 

Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde