Dokumenty MAS

Jednací řády orgánů MAS Krušné hory, o.p.s.
 1. Jednací řád Pléna MAS Krušné hory, o.p.s., schválený Plénem 
 • 16. 6. 2020, zde
 • dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
 1. Jednací řád Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., schválený
 • dne 12. 9. 2019 ke stažení zde
 • dne 4. 9. 2018 ke stažení zde
 • dne dne 8. 10. 2015, ke stažení zde                                               
 1. Jednací řád Kontrolního orgánu MAS schváleného
 • dne 12.9.2019 ke stažení zde
 • dne  8.10.2015,ke stažení zde
 1. Jednací řád Výběrové komise MAS schváleného
 • dne 12.9.2019 ke stažení zde
 • dne 28.6.2017 ke stažení zde
 • dne 8.10.2015, ke stažení zde

 

Směrnice

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami (Příloha č. 1 - Etický kodex, Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria IROP, Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria OPZ, Příloha č. 4 - Preferenční kritéria PRV)

aktualizace ke dni 13.3.2020

aktualizace ke dni 12.9.2019

aktualizace 14. 9. 2018 

aktualizace 23. 8. 2018

aktualizace 12. 4. 2018

aktualizace 7. 12.2017

 

Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde