Dokumenty MAS

Jednací řády orgánů MAS Krušné hory, o.p.s.
  • Jednací řád Pléna MAS Krušné hory, o.p.s., schválený Plénem dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
  • Jednací řád Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., schválený RO dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
  • Jednací řád Kontrolního orgánu MAS ze dne 8.10.2015,ke stažení zde
  • Jednací řád Výběrové komise MAS ze dne 8.10.2015, ke stažení zde
Směrnice

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami, Příloha č. 1 - Etický kodex, Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria IROP, Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria OPZ, Příloha č. 4 - Preferenční kritéria PRV

aktualizace 6. 4. 2017

aktualizace 7. 12. 2017

aktualizace 12. 4. 2018


Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde