Dokumenty MAS

Jednací řády orgánů MAS Krušné hory, o.p.s.
 1. Jednací řád Pléna MAS Krušné hory, o.p.s., schválený Plénem 
 • 16. 6. 2020, zde
 • dne 8. 10. 2015, ke stažení zde
 1. Jednací řád Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., schválený
 • dne 12. 9. 2019 ke stažení zde
 • dne 4. 9. 2018 ke stažení zde
 • dne dne 8. 10. 2015, ke stažení zde                                               
 1. Jednací řád Kontrolního orgánu MAS schváleného
 • dne 12.9.2019 ke stažení zde
 • dne  8.10.2015,ke stažení zde
 1. Jednací řád Výběrové komise MAS schváleného
 • dne 12.9.2019 ke stažení zde
 • dne 28.6.2017 ke stažení zde
 • dne 8.10.2015, ke stažení zde

 

Směrnice

Směrnice 01 Místní působnost partnerů zde

Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů s přílohami (Příloha č. 1 - Etický kodex, Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria IROP, Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria OPZ, Příloha č. 4 - Preferenční kritéria PRV)

aktualizace ke dni 18. 4. 2022

aktualizace ke dni 27.10.2020

aktualizace ke dni 13.03.2020

aktualizace ke dni 12.09.2019

aktualizace ke dni 14.09.2018 
aktualizace ke dni 23.08.2018
aktualizace ke dni 12.04.2018

aktualizace ke dni 07.12.2017

aktualizace ke dni 06.04.2017

 

Směrnice 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD zde