Organizační struktura společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

Správní rada OPS

Ing. Markéta Moravcová – předsedkyně

Ing. Lenka Maxová

Ing. Miloslav Perout

 

Dozorčí rada OPS

Mgr. Tomáš Fexa - předseda

Bc. Pavel Čekan

Ing. Bc. Romana Marečková

 

Plénum MAS
Všichni partneři na základě uzavřené Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

Rozhodovací orgán MAS od 8. 10. 2015
1. Obec Dalovice, zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou (zájmová skupina a*) - předsedkyně
2. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená p. Jiřím Láškem (zájmová skupina b*)
3. Hubert Plomer zastoupený p. Hubertem Plomerem (zájmová skupina c*)

Kontrolní orgán MAS od 19. 2. 2015
1. Město Ostrov, zastoupené Bc. Pavlem Čekanem (zájmová skupina a*)
2. Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou (zájmová skupina b*)
3. Tomáš Mareček, podnikatel, zastoupen p. Tomášem Marečkem (zájmová skupina c*)

Výběrová komise MAS – stávající od 30. 3. 2017, nutné na Plénu zvolit nové členy – mandát vždy jen 1 rok 

Veřejný sektor

1. Stefana Švecová - Obec Otovice

2. Miloš Kameš - Obec Božičany

3. Luboš Garaj - Obec Vojkovice

4. Martin Maleček - Město Hroznětín

5. David Oncirk - Město Ostrov

Soukromý sektor - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

1. Pavlína Lišková

2. Mgr. Luboš Pastor

3. Ing. Hana Čápová

4. Martina Brožová

5. Lada Baránek - Lapinová

Soukromý sektor - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí

1. Ing. Radka Musilová

2. Ing. et Ing. Zdeněk Matějů

3. Zdeněk Jánský

4. Ing. Jiří Beldík

5. Zdenka Dragounová