Organizační struktura společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

Správní rada OPS

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová – předsedkyně

Karla Bláhová

Ladislav Ludvík

 

Dozorčí rada OPS

Ing. Bronislav Grulich

Aleš Labík

Ing. Vít Hromádko

 

Plénum MAS
Všichni partneři na základě uzavřené Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

Rozhodovací orgán MAS od 3. 6. 2021
1. Obec Dalovice, zastoupená panem Josefem Cikaníkem (zájmová skupina a*) - předsedkyně
2. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená P.Krzysztofem Dędkem (zájmová skupina b*)
3. Hubert Plomer zastoupený p. Hubertem Plomerem (zájmová skupina c*)

Kontrolní orgán MAS od 3. 6. 2021
1. Město Ostrov, zastoupené Ing. Markem Poledníčkem (zájmová skupina a*)
2. Oblastní charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou (zájmová skupina b*)
3. DCH Bohemia trade, a. s. zastoupená Ing. Dušanem Michálkem (zájmová skupina c*)

Výběrová komise MAS – od 7. 6. 2022 - mandát vždy jen 1 rok 

Veřejný sektor

1. Miloš Kameš - Obec Božičany

2. Luboš Garaj - Obec Vojkovice

3. Stefana Švecová - Obec Otovice

Soukromý sektor - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

1. Ing. Joža Lokajíček

2. Mgr. Šárka Bystroňová

3. Lada Baránek - Lapinová

Soukromý sektor - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí

1. Ing. Alice Dvořáková

2. Zdeněk Mrázek

3. Ing. Jiří Beldík