Zápisy dozorčí rady OPS

Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 17. 10. 2013 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 16. 12. 2013 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 25. 06. 2014 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 31. 07. 2014 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 3. 06. 2016 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 14.12. 2017 ke stažení zde
Zápis ze společného jednání SR a DR ze dne 22.8.2018 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 18. 12. 2018 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 22. 1. 2019 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 12. 11. 2019 ke stažení zde
Zápis z jednání dorzorčí rady ze dne 11.12. 2020 ke stažení zde
Zápis z jednání dozorční rady ze dne 18. 6. 2021 kes tažení zde