Zápisy kontrolního orgánu MAS

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 3. 3. 2015 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 4. 7. 2017 zde
Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 16. 1. 2018 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 19. 7. 2018 zde

zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 26.2.2019 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 28. 3. 2019 zde