Zápisy kontrolního orgánu MAS

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 3. 3. 2015 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 4. 7. 2017 zde
Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 16. 1. 2018 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 19. 7. 2018 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 23.1.2019 zde

zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 26. 2. 2019 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 28. 3. 2019 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 17. 7. 2019 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 20. 1. 2020 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 16. 7. 2020 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 15. 1. 2021 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 20. 7. 2021 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 13. 1. 2022 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 19. 7. 2022 zde

Zápis z jednání Kontrolního orgánu ze dne 29. 9. 2022 zde