Zápisy kontrolního orgánu MAS

Zápis z jednání kontrolního orgánu ze dne 3. 3. 2015 zde
Zápis z jednání kontrolního orgánu ze dne 4. 7. 2017 zde
Zápis z jednání kontrolního orgánu ze dne 16. 1. 2018 zde