Zápisy PLÉNA

Dokumenty nejvyššího orgánu MAS - Pléna

Zápis ze dne 19. 02. 2015 ke stažení zde
Zápis ze dne 19. 06. 2015 ke stažení zde - písemné hlasování per rollam
Zápis ze dne 08. 10. 2015 ke stažení zde
Zápis ze dne 11. 02. 2016 ke stažení zde
Zápis ze dne 30. 3. 2017 ke stažení zde