Zápisy rozhodovacího orgánu MAS

2022
Zápis z jednání 19. 9. 2022 ke stažení zde
Zápis z jednání 14.4.2022 ke stažení zde
Zápis z jednání 24.3.2022 ke stažení zde
Zápis ze dne 25.1.2022 ke stažení zde

 

2021

zápis ze dne 12.11.2021 ke stažení zde

zápis ze dne 01.10.2021 ke stažení zde

zápis ze dne 20.7.2021 ke stažení zde

Zápis ze dne 21.6.2021 ke stažení zde

Zápis ze dne 30.4.2021 ke stažení zde

Zápis ze dne 15. 2. 2021 ke stažení zde

2020
Zápis ze dne 27.10.2020 ke stažení zde
Zápis ze dne 10.09.2020 ke stažení zde
Zápis ze dne 22.05.2020 ke stažení zde.
Zápis ze dne 14.05.2020 ke stažení zde
Zápis ze dne 09.04.2020 ke stažení zde
Zápis ze dne 13.03.2020 ke stažení zde
Zápis ze dne 31.01.2020 ke stažení zde
 
2019
Zápis ze dne 16.12.2019 ke stažení zde
Zápis ze dne 12.09.2019 ke stažení zde
Zápis ze dne 11.07.2019 ke stažení zde
Zápis ze dne 23.01.2019 ke stažení zde
 
2018
Zápis ze dne 04.12.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 18.10.2018 ke stažení zde.
Zápis ze dne 14.09.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 04.09.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 23.08.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 21.06.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 15.05.2018 ke stažení zde
Zápis ze dne 25.04.2018 ke stažení zde
 
2017
Zápis ze dne 31.10.2017 ke stažení zde
Zápis ze dne  7. 7. 2017 ke stažení zde
Zápis ze dne 23. 06. 2017 ke stažení zde
Zápis ze dne 05. 06. 2017 ke stažení zde
Zápis ze dne 03. 05. 2017 ke stažení zde
Zápis ze dne 23. 02. 2017 ke stažení zde
 
2016 a 2015
Zápis ze dne 11. 02. 2016 ke stažení zde
Zápis ze dne 15. 12. 2015 ke stažení zde
Zápis ze dne 08. 10. 2015 ke stažení zde
Zápis ze dne 07. 05. 2015 ke stažení zde
Zápis ze dne 03. 03. 2015 ke stažení zde